Nudimo vam

vodenje glavne knjige,

analitična evidenca saldakontov,

izpisi odprtih postavk,

obračun davka na dodano vrednost,

vodenje davčnih evidenc,

amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,

izdelava zaključnega računa,

izdelava medletnih bilanc,

vodenje blagajne,

obračun plač,

obračun socialnih prispevkov za zavezanca,

obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,

Uredimo pa vam lahko tudi

knjiženje maloprodaje,

vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,

izdelava poročil za Banko Slovenije,

izdelava statistike finančnih računov,

vodenje plačilnega prometa,

obračun obresti,

priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,

izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,

vodenje kadrovske evidence

prijave na razpise

razne druge storitve po želji stranke.

Programi

Možnost brez-papirnega računovodstva.

Vasco

Pantheon

Calculus4

STOPITE V
STIK Z NAMI

Imate vprašanje?
Potrebujete pomoč?

KONTAKTIRAJTE NAS